Bouwkundig adviesbureau

Monumentaal vastgoedbeheer

Beheer door De Monumentencentrale

Wij bieden full-service beheer aan voor zowel monumenten als niet-monumenten, wat inhoudt dat De Monumentencentrale het volledige beheer overneemt, inclusief alle begeleiding. Hieronder valt het administratief-, financieel- en technisch beheer. Naast dit  beheer nemen wij ook de afhandeling van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) over. Alle activiteiten op het gebied van storingen, schade en onderhoud begeleiden wij volledig. Wij lossen zowel kleine storingen die gemeld worden door bewoners op, maar we doen ook de volledige organisatie van grote MJOP projecten. Denk hierbij aan het vergelijken van offertes tot aan het daadwerkelijk aanwezig zijn tijdens de uitvoering en het bijwonen van bouwvergaderingen. Tot slot doen wij de coördinatie en begeleiding van planmatig onderhoud. Wanneer zich uitdagende situaties voordoen, kunnen wij projecten succesvol begeleiden en tot een goed einde brengen.

Geen onnodige uitgaven

We houden ons oog voortdurend op de financiële zaken om te zorgen dat het bestuur/eigenaar geen onnodige uitgaven heeft of gelden misloopt. In praktische zin zal dit gebeuren door verzekeraars en contracten met diensten & installaties te blijven vergelijken. Daarnaast onderzoeken wij mogelijkheden voor instandhoudingsubsidies. Wij hebben een omvangrijke kostendatabase opgebouwd waar offertes en contracten aan actuele kengetallen getoetst kunnen worden.

Beheer online
Wij vinden het belangrijk dat het bestuur/de eigenaar altijd een actueel beeld heeft van de financiën binnen de VvE. Daarom werken wij met het meest innovatieve en gebruiksvriendelijke systeem van dit moment.

Inloggen beheer

Het beheren van monumenten

Beheer van monumenten is een specialisme
Cultureel erfgoed is een belangrijk aspect van onze geschiedenis en identiteit als samenleving. Het is daarom belangrijk dat we ons culturele erfgoed onderhouden en beschermen voor toekomstige generaties. Herstel van monumenten vergt veel kennis en ervaring. Het is van groot belang dat gebouwd erfgoed op een verantwoorde wijze wordt beheerd. De Monumentencentrale draagt, middels onze ruime ervaring op het gebied van vastgoedbeheer, bij aan het behouden van ons cultureel erfgoed.

Beheer begint met een plan
Om een object in een goede staat van onderhoud te brengen wordt eerst een inventarisatie van alle bouwkundige gebreken opgesteld. Daarbij wordt de verwachte hersteltermijn en levensduur van de bouwkundige onderdelen in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens wordt volgens de voor monumenten geldende richtlijnen een beheerplan opgesteld. Het onderhoud en de te verwachten kosten worden daarbij over meerdere jaren gepland en inzichtelijk gemaakt. Op deze wijze ontstaat een overzichtelijke planning en weet u technisch en financieel waar u aan toe bent.

Goed overleg en vakkennis zijn de sleutel tot succes
Goed overleg tussen alle betrokken partijen bevordert een vlot, probleemloos proces met een beter resultaat. Tijdens het onderhoud van monumenten wordt vaak gestuit op verborgen gebreken. Wij beschikken over de kennis om deze vooraf in te calculeren en hier snel en adequaat een oplossing voor te vinden. In nauw overleg met de opdrachtgever en uitvoerende/adviserende partijen wordt binnen de beschikbare middelen de beste oplossing gekozen.

Administratief beheer

Als beheerder van uw Vereniging van Eigenaren (VvE) nemen wij de volledige administratieve taken op ons. Onze ervaren administrateurs zorgen ervoor dat uw ledenadministratie altijd actueel is en dat uw VvE-facturen tijdig worden betaald. Daarnaast beheren wij een digitaal archief waar u moeiteloos notulen van vergaderingen, jaarrekeningen, begrotingen, contracten, verzekeringen, de splitsingsakte, en nog veel meer kunt terugvinden via uw eigen VvE Portaal. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat u voldoet aan alle wettelijke voorschriften, zonder extra zorgen. Alles is eenvoudig terug te vinden, wat u aanzienlijk veel tijd bespaart.

Het administratief beheer omvat:

De communicatie
Als beheerder van uw VvE verzorgen wij alle correspondentie die betrekking heeft op de VvE. Dit omvat het verwelkomen van nieuwe leden per email. Daarnaast organiseren wij de algemene ledenvergadering, waarbij we ervoor zorgen dat alle leden tijdig worden uitgenodigd en dat er nauwkeurige notulen worden gemaakt. Elk lid ontvangt een kopie van het verslag. Alle communicatie-uitingen worden zorgvuldig door ons beheerd.

Controle contracten en verzekeringen
Onze dienstverlening omvat ook de controle en administratie van contracten en verzekeringen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u altijd op de hoogte bent van belangrijke informatie, zoals naderende contractvervaldata en eventuele premieverhogingen. Wij houden al uw gegevens nauwkeurig up-to-date. Daarnaast hebben wij een actief toezicht op de naleving van het huishoudelijk reglement, de splitsingsakte en de besluiten die tijdens vergaderingen worden genomen. U kunt erop vertrouwen dat wij uw belangen op deze gebieden zorgvuldig behartigen.

Verwerking offertes en verslagen
Wij zorgen voor het administreren van de offertes en inspectieverslagen voor onderhoud en diensten met betrekking op uw VvE. Dit omvat het zorgvuldig verwerken en bijhouden van alle ontvangen offertes en inspectieverslagen. Via ons digitale archief heeft u een overzichtelijke en gestructureerde administratie, zodat u altijd gemakkelijk toegang heeft tot deze belangrijke documenten.

 

 

Financieel beheer

De Monumentencentrale verzorgt de complete boekhouding van uw VvE, inclusief het opstellen van jaarrekeningen, begrotingen en het betalen van facturen. Wij bewaken ook eventuele achterstanden en begeleiden de kascommissie. Daarnaast beheren wij de bank- en spaarrekening van de VvE, zodat uw financiële administratie altijd up-to-date is. Via uw eigen VvE Portaal bij De Monumentencentrale heeft u veilige toegang tot al uw financiële gegevens.

Met ons als beheerder kunt u erop vertrouwen dat het financieel beheer van uw VvE in goede handen is. Ons financieel beheer omvat verschillende taken, zoals:

Incasseren servicebijdrages
Wij zien erop toe dat de VvE-bijdrage (servicebijdrage) tijdig wordt betaald door de leden. Bij het uitblijven van de betalingen zullen wij het betreffende lid daarop attenderen middels telefonisch contact en e-mails. Indien de betaling uitblijft, wordt in overleg met het bestuur een incassoprocedure opgestart volgens de Wet Incasso Kosten (WIK). Op deze manier doen wij ons uiterste best dat er geen betalingsachterstanden binnen de VvE ontstaan.

Waarborgen reservefonds
Het is wettelijk verplicht voor VvE’s om een reservefonds op te zetten. Dit fonds is bedoeld om jaarlijks geld te reserveren voor het geplande onderhoud van het gebouw. De hoogte van de reservering wordt bepaald op basis van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat niet ouder is dan 5 jaar, of op basis van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw. Het MJOP is specifiek afgestemd op uw VvE en wij raden u aan om dit plan te volgen bij het bepalen van de jaarlijkse bijdrage aan het reservefonds. Op deze manier zorgen we ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het toekomstige onderhoud van uw gebouw.

Verzekeringen
De Monumentencentrale biedt bemiddeling bij diverse verzekeringen en helpt u bij het afsluiten van de meest geschikte verzekeringen. Voor een VvE zijn de opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht. Daarnaast kan de VvE ook gebruik maken van een rechtsbijstand- of bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Wij zorgen ervoor dat u concurrerende offertes ontvangt en een verzekering kunt afsluiten die aan uw behoeften voldoet en voldoende dekking biedt. Onze expertise stelt u in staat om met vertrouwen de juiste verzekeringen voor uw VvE af te sluiten.

Technisch beheer

Voor het behoud van elk gebouw of complex is onderhoud essentieel. Niet alleen draagt dit bij aan uw woongenot, maar het versterkt ook de uitstraling van het pand. Bij de Monumentencentrale begrijpen wij het belang van tijdig en deskundig onderhoud. Onze expertise omvat zowel kleine reparaties als grootschalige onderhoudsprojecten. Onze aanpak omvat een combinatie van technisch inzicht en een doordachte planning. Bij de Monumentencentrale beschikken wij over de benodigde kennis en ervaring om het technisch beheer van uw pand uit handen te nemen.

Wat wij voor u kunnen betekenen:

Coördinatie en begeleiding planmatig onderhoud

De Monumentencentrale ontzorgd uw VvE door het begeleiden en coördineren van het planmatig onderhoud. Hoewel niet elk jaar dergelijk onderhoud nodig is, kunnen zich uitdagende situaties voordoen wanneer dat wel het geval is. Gelukkig hebben wij als bouwkundig ingenieurs uitgebreide ervaring en onderhouden wij nauwe relaties met diverse professionals, waaronder aannemers, loodgieters, dakspecialisten en schilders. Zo kunnen wij projecten succesvol begeleiden en tot een goed einde brengen. In het jaar dat er planmatig onderhoud moet worden uitgevoerd, zoals bij dakrenovaties, schilderwerkzaamheden, gevel- en balkononderhoud, dragen wij zorg voor de volgende diensten:

Uw storing melden

Vul het formulier op deze pagina in. Voorzie het bericht van uw storing, adres en telefoonnummer. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  De Monumentencentrale

  Sinds 2015 is De Monumentencentrale hét bouwkundige ingenieursbureau dat zich specialiseert in het restaureren, renoveren en beheren van bestaand en monumentaal vastgoed. Daarnaast focussen wij ons op 3D scanning, BIM en vastgoedbeheer.

  Ons werk varieert van inmetingen tot complete bouwprojecten waarbij De Monumentencentrale vanaf het initiatief tot oplevering nauw betrokken is.

  De afgelopen jaren hebben wij met plezier en trots aan zo’n 300 sterk uiteenlopende bouwprojecten gewerkt. Zo zijn wij betrokken geweest bij de renovatie van Tivoli Utrecht, de Bijlmerbajes en de Kogelfabriek op het Hemburgterrein. Ook wordt onze kennis veelvoudig ingeschakeld bij de verbouwing van monumentale objecten, vragen wij vergunningen aan en begeleiden en adviseren wij bij uiteenlopende bouwprojecten.

  De Monumentencentrale bestaat uit een professioneel en ambitieus team, gaat flexibel te werk en helpt u graag verder met uw bouwproject.

  In het portfolio is een greep uit de door ons uitgevoerde projecten te vinden.

  Naar portfolio

  Over ons

  Sinds 2015 is De Monumentencentrale hét bouwkundige ingenieursbureau dat zich specialiseert in het restaureren, renoveren en beheren van bestaand en monumentaal vastgoed. Daarnaast focussen wij ons op 3D scanning, BIM en vastgoedbeheer.

  Ons werk varieert van inmetingen tot complete bouwprojecten waarbij De Monumentencentrale vanaf het initiatief tot oplevering nauw betrokken is.

  Contactgegevens

  De Monumentencentrale BV.

  Lijnbaansgracht 119-H
  1016VV AMSTERDAM

  Telefoon: +31 20 774 62 06
  E-mailadres: info@monumentencentrale.nl

  KVK: 69356173
  BTW: NL 857 844 003 B01

  © 2023 Alle rechten voorbehouden | De Monumentencentrale BV.